Maak een bedrijfsterrein voor blije bijen

Zet je bedrijfsterrein in en bouw mee aan natuurlijke huisvesting voor bedreigde bijen en andere bestuivers