Help Zeewolde te redden van het Facebook datacenter

Naar aanleiding van de berichtgeving over een grootschalig datacenter voor Facebook (tegenwoordig META) in de polder bij Zeewolde hebben we als bestuur gemeend dat Land van Ons niet langer passief kan toekijken. We willen de gemeente een alternatief bieden.
Waar de politiek niet bij machte is om iets te doen, moeten we als burgers zelf het voortouw nemen en dit niet zomaar laten gebeuren. We bieden de gemeente Zeewolde een alternatief en stellen voor dat Land van Ons het betreffende land koopt. Opzienbarend? Zeker. Maar noodzakelijk. Want waar alle routes om dit project te stoppen lijken te falen heeft onze coöperatie een krachtig middel. Het middel waarvoor we opgericht zijn: we kopen land op ten behoeve van natuurinclusieve landbouw.