De bankrekening van Moeder Aarde

Image

Heel veel maatschappelijke initiatieven werken aan een groenere, socialere, schonere aarde, terwijl ze zelf vaak in financiële nood zitten. Ze kunnen geen opdrachtgever vinden voor de uren die ze inzetten voor het verduurzamen van de aarde. Die opdrachtgever is er echter wel: Moeder Aarde! Maar die heeft geen bankrekening. Tenzij we die zelf maken.

In een eerste online sessie willen we samen verkennen of zo'n bankrekening mogelijk is, en zo ja, hoe die er dan uit zou kunnen zien.


DENK JE MEE?

Image

Denk jij mee over de bankrekening van Moeder Aarde?

Iedereen vindt het geweldig wat duurzame pioniers doen, mensen zien dat het belangrijk is, maar ze passen niet in de huidige financieringsmodellen en maken ook geen commerciële winst. Want hoe verdien je aan een boom die níet gekapt wordt? Hoe verdien je aan consuminderen? 

Veel duurzame doeners hebben moeite met bestaan omdat ze geen opdrachtgever kunnen vinden voor de uren die ze inzetten voor het veranderen van de wereld. Maar dat die opdrachtgever er wel is: Moeder Aarde. Maar zij heeft geen bankrekening.

Dus toen ontstond het idee voor: De bankrekening van Moeder Aarde. 

Daar staat geld op waar duurzame doeners die iets goeds doen aanspraak op mogen maken voor de uren die ze maken, voor de uren die zij nergens vergoed kunnen krijgen. Voor het bestaan van hun organisatie zolang dat nodig is. Voor het oppakken dat niemand anders doet. Voor het werk dat zij doen voor de wereld die ze willen redden.  

Gaat dit alle initiatieven helpen die buiten de boot vallen en elke dag keihard werken maar met geldstress in hun bed liggen? Die het niet redden en verdwijnen? Die moeten stoppen ondanks alle lofzangen (en plekken op podiums, panels en in artikelen) die ze ontvangen voor de impact die ze maken? 

En wat als we voor het beheer van de bankrekening van Moeder Aarde een burgerpanel starten? Waarbij ook toekomstige generaties een stem krijgen?

Wat denk jij? 

Image

Denk mee over deze bankrekening op dinsdag 4 oktober 20.00 tot 21.30 uur via Zoom


MELD JE HIER AAN
De Bankrekening van Moeder Aarde is een initiatief van
Image
Image
Image
Image