Vier de natuur met het Fête de la Nature.

In het weekend van 2, 3 en 4 september 2022 viert IVN Natuureducatie de negende editie van Fête de la Nature. Fête is een grassroots natuurfestival: iedereen kan een activiteit organiseren. Het belangrijkste kenmerk van dit grassroots natuurfestival is dat alles van onderaf (vanuit de graswortels) wordt georganiseerd. We zetten samen de kaders neer en daarbinnen kan iedereen meevieren. Geen georganiseer van bovenaf …

Doe ook niet mee aan Maai Mei Niet

Bijen eten geen gras, ze willen bloemen! Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten. Samen met particulieren, gemeenten en provincies zetten we Nederland in bloei door in mei niet te maaien. Doe je mee?

Bekijk deze boerenslimmigheden voor duurzamer boeren

Stikstof, monocultuur, bio-industrie… je tijdlijn staat vol met agrarisch nieuws waar de wereld nou niet bepaald beter van wordt. En da’s jammer, want er zijn een heleboel voorbeelden van bijzondere boerenslimmigheden waarmee in ons land duurzamer wordt geboerd, met meerwaarde voor mens, dier en natuur.

Wordt struikrover in jouw stad

Als er in Nederland huizen worden gesloopt, worden ook de tuinen vernietigd. Daarom helpen we nu te bouwen aan een landelijk netwerk van lokale Struikrovers die groen gaan redden van de sloop. Met z’n allen maken we namelijk nog meer impact!

Koop een stukje natuur om er voorgoed niks meer mee te doen

BuyWorld wil de Aarde leefbaar houden en biedt een goed­kope, een­voudige en effec­tieve manier om dat doel te berei­ken. Door samen stukjes Aarde te kopen, kun­nen we het leven op Aarde bescher­men, kun­nen we de prach­tige natuur redden, de terug­gang in bio­diver­siteit stop­pen en zelfs de kli­maat­crisis een halt toe roepen. Als koper word jij eigenaar van blij­ven­de natuur in je …

Help het Voedselpark Amsterdam te redden van de droeve verdozing

Gemeente Amsterdam wil van de Lutkemeerpolder een distributieterrein maken. Wij gaan voor Voedselpark Amsterdam. Samen kopen we het land voor alle toekomstige generaties! Dit is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar …

Word mede eigenaar van een duurzame boerderij bij jou in de buurt

Woon je in de buurt van een Lenteland boerderij? Dan kan je mede-eigenaar worden. Zo wordt de gemeenschap weer eigenaar van de grond. Koop weer voedsel van een plek die je kent, van dichtbij. Geproduceerd door boeren die je kent, toekomstboeren met een enorme drive voor een mooiere wereld. Lenteland verbinden mensen, grond en voedsel met elkaar. We bouwen daarmee …

Help Zeewolde te redden van het Facebook datacenter

Naar aanleiding van de berichtgeving over een grootschalig datacenter voor Facebook (tegenwoordig META) in de polder bij Zeewolde hebben we als bestuur gemeend dat Land van Ons niet langer passief kan toekijken. We willen de gemeente een alternatief bieden.Waar de politiek niet bij machte is om iets te doen, moeten we als burgers zelf het voortouw nemen en dit niet zomaar …

Investeer in een gezonde landbouwtoekomst

Op Schevichoven gaan we kennis en methoden inzetten uit de Permacultuur, Agro-forestry, Voedselbos en Agri-tech om een systeem te bouwen waar mens en natuur in balans is. Wij zijn overtuigd dat dit systeem de toekomstige uitdagingen die de agricultuur te wachten staat aan zal kunnen. Gezonde voedzame producten produceren in combinatie met het terugbrengen en in stand houden van de …

Help MeerBomenNu met planten van een miljoen bomen in Nederland

Komende winter hopen we samen met jou één miljoen zaailingen en stekken te verzamelen in natuurgebieden en stadsparken, om ze elders een kans te geven op te groeien. Daar zijn vele handen voor nodig! We zoeken mensen die gewoon een dagje mee willen oogsten of planten, maar als je groene vingers hebt, kan je ook een oogstbegeleider worden. Of je …